Jak przyrządzić swoje życie. Zalecenia dla kuchrza w klasztorze zen.

Autor: Dogen/Kosho Uchiyama
Tytuł oryginału: How to cook your life
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-62620-01-2
Ilość stron: 160
Cena (zawiera 5% VAT): 39,90 zł
Tu kupisz: strona księgani ELAY

Krótki traktat Dōgena Kigena, trzynastowiecznego wielkiego myśliciela i reformatora buddyzmu zen, opatrzony komentarzem współczesnego mistrza zen Kōshō Uchiyamy, to prawdziwa perła mądrości tej tradycji. Pisany przez Dōgena dla bezpośrednich uczniów medytacyjny tekst o zasadach przyrządzania posiłków w klasztornej kuchni, a na głębszym poziomie – o regułach zgodnego z naukami Buddy postępowania ze wszystkimi składnikami życia, jest aktualny i wymowny do dziś, choć pochodzi sprzed 750 lat. Kreśląc paralele między przyrządza- niem posiłków w klasztorze zen a życiem, Dōgen mówi tak naprawdę o całościowej postawie pozwalającej „budować wielkie świątynie ze zwykłej włoszczyzny” i uczy, że buddhadharma może wyrażać się poprzez najbardziej trywialne czynności. Nauka Eihei Dōgena zawarta w Tenzo Kyōkun mi- mo pozornej prostoty nie jest łatwa. Tym cenniej- szy staje się komentarz rōshiego Uchiyamy, który studiował filozofię zachodnią i prezentuje swoją interpretację klasycznego dzieła w sposób przystęp- ny dla wszystkich – także tych, którzy z filozofią buddyjską nie mieli dotąd kontaktu. Rady Dōgena w tym ujęciu stanowią bezcenną „książkę kuchar- ską” pokazującą, jak „przyrządzać” swoje życie w duchu zen i trwać z umysłem wolnym od chaosu i uprzedzeń pośród zamętu naszego zwyczajnego świata.

« Z powrotem