Droga Serca

Autor: Dalajlama, Drewermann
Tytuł oryginału: Der Weg des Herzens
Rok wydania: 2010
Data premiery: 4 listopada 2010
ISBN: 978-83-930284-2-9
Ilość stron: 96
Cena (zawiera 5% VAT): 27,83 zł
Tu kupisz: strona księgani ELAY

Współczesność nie jest łatwym czasem dla ludzi wierzących.
Postępująca sekularyzacja z jednej strony i rozwój skrajnych form
religijności z drugiej spowodowały, że w sferze duchowości stoimy
w praktyce wobec alternatywy: albo fanatyczny fundamentalizm, albo
dialog między religiami. Dwugłos największego autorytetu buddyzmu
tybetańskiego i wybitnego chrześcijańskiego teologa na temat niestosowania przemocy i porozumienia między religiami to nie wzniosły,
lecz abstrakcyjny apel o jedność i dialog; obaj myśliciele ukazują liczne
pola, na których idee koegzystencji i harmonii nabierają konkretnego
znaczenia oraz mają swoje zasadnicze wymogi.

Dalajlama wskazuje na zgubne skutki ograniczania moralnego
postępowania jedynie do sfery religijności, w oderwaniu od życia
codziennego. Podkreśla, że warunkiem sensownego, szczęśliwego
współistnienia ludzi w świecie – ba, ich istnienia w ogóle – jest miłość
i współczucie, a także wolność od lęku. W tym też duchu Eugen
Drewermann reinterpretuje ewangeliczny postulat „nadstawia-
nia drugiego policzka”: na coś, co wydaje się językiem przymusu,
odpowiadać trzeba głosem serca – przyjąwszy na serio nauki Chrystusa także – czy zwłaszcza – w rzeczywistości społeczno-politycznej,
w której praktykowanie chrześcijańskiej „miłości nieprzyjaciół” przez
Kościół i państwo stało się na poły zapomnianą utopią.

« Z powrotem