Shunryu Suzuki


Shunruyu Suzuki – nauczyciel zen w tradycji soto, który spopularyzował buddyzm zen w Stanach, zwłaszcza w San Francisco, dokąd przybył z Japonii w 1959 roku. Od dwunastego roku życia studiował zen i przebywał w klasztorze buddyjskim, toteż amerykańska, rozcieńczona wersja buddyzmu mocno go zaskoczyła.

Początek jego pobytu w Ameryce zbiegł się z rozkwitem zainteresowania buddyzmem wśród bitników. Na fali tej mody poranne zazen prowadzone przez Suzukiego w Amerykańskiej Akademii Studiów Azjatyckich przyciągały licznych uczestników. Z czasem te początkowo improwizowane i krótkotrwałe sesje gapienia się na pustą, białą ścianę przerodziły się w regularne medytacje, a to z kolei dało początek San Francisco Zen Center.

Umysł początkującego, który zainteresował Suzukiego w jego zachodnich studentach, to możliwość postrzegania rzeczywistości w sposób świeży, nieukierunkowany wcześniejszymi doświadczeniami; to prawdziwa czystość i autentyczność, którą cechują się osoby początkujące. Cała sztuka, zdaniem Suzukiego, polega na tym, żeby nie starać się zrozumieć, a utrzymać stan pierwotnej ciekawości i otwartości.

« Z powrotem